Øjenklinikken Mors udfører forskellige øjenlågsoperationer under den offentlige sygesikring samt privat.

Vi har aftale med den offentlige sygesikring og udfører de fleste af vores behandlinger og operationer under sygesikringen.

Der er mulighed for undersøgelse og behandling mod egenbetaling, hvis du ønsker at undgå ventetid eller ønsker operation af kosmetiske årsager.

  • Forskellige øjenlågsoperationer
  • Overskydende hud på øvre øjenlåg (dermatochalasis)
  • Hængende øjenlåg (ptose)
  • Hængende øjenbryn
  • Indaddrejet nedre øjenlåg (entropion)
  • Udaddrejet nedre øjenlåg (ectropion)
  • Ikke tilliggende tårekanaler (medialt ectropion)
  • Forsnævrede indgange til tårekanaler eller forsnævrede tårekanaler
  • Slapt nedre øjenlåg
  • Fjernelse af bygkorn, vorter og andre hudforandringer i øjenomgivelserne

De fleste operationer kan udføres under sygesikringen, dvs at man ikke selv skal betale for operationen.

Dog er det sådan, at hvis operationen udføres af kosmetisk årsag, skal man selv betale. Sundhedsstyrelsen har indført retningslinjer for, hvornår en operation anses for at være kosmetisk eller ikke. Du vil efter en forundersøgelse på øjenklinikken kunne blive informeret om hvorvidt din eventuelle øjenoperation opfylder sundhedsstyrrelsens retninglinier

Om tunge øjenlåg
Der kan være forskellige årsager til tunge øjenlåg. Det kan være medfødt hvilket dog ikke er hyppigt. Oftest skyldes det at huden med alderen mister noget af sin elasticitet og bliver mere slap. Der opstår herved overskud af hud på de øvre øjenlåg (dermatochalasis). Den overskydende hud kan blive så udtalt at den hænger ned over vipperne og generer synet . Andre gener kan være tendens til eksem eller fugt i hudfolden, hovedpine fra panderynken for at kompensere for de skyggende hudforler eller rent kosmetiske gener pga et træt udseende.

En anden type tunge øjenlåg skyldes at selve musklen som holder øjenlåget åbent bliver slap og mister sit fæste i øjenlåget (ptose). Det kan også være øjenbrynene der gradvist sidder lavere pga nedsynkning.
Ofte skyldes tunge øjenlåg en kombination af ovennævnte årsager.

Ved en undersøgelse i klinikken udredes årsagen eller årsagerne til de tunge øjenlåg, således den individuelle kirurgiske behandling bliver den mest optimale.
Klinikken udfører øjenlågsoperationer under sygesikringen, hvor man ikke selv skal betale for operationen, men såfremt der er tale om en kosmetisk operation vil man selv skulle betale.

Om tårevejsoperation
Der kan være mange årsager til tårevejsgener, men fælles for de fleste, er at øjnene løber meget vand (tåreflod). I mange tilfæle skyldes tåreflod, at øjnene faktisk er tørre idet de tårer man selv producerer kan blive mindre effektive med tiden. Dette kan let vurderes ved en undersøgelse på klinikken. Andre gange kan tåreflod skyldes problemer i selve de tåreveje som fører tårerne fra øjenspalten ind til næsesvælget. De kan enten være forsnævrede, sammengroede, fejlplacerede eller tilstoppede. Også her kan årsagen diagnosticeres på øjenklinikken. Blandt de årsager til tåreflod som kræver kirurgisk korrektion, kan klinikken også her tilbyde operation som dækkes af sygesikringen. Dog foretager klinikken ikke operationer i fuld bedøvelse, så i de tilfælde hvor der skal opereres i selve ansigtsskelettet, vil man blive henvist til et sygehus mhp. operation.

Fejlerettede eller slappe øjenlåg.
Ved fejrettede eller slappe øjenlåg, drejer det sig så godt som altid om nedre øjenlåg. Det kan være på det ene øje, men forekommer oftest på begge øjne på samme tid. Med tiden slides og løsnes hos nogle øjenlågenes støttende bindevæv. Herved bliver nedre øjenlåg løse og kan begynde at hænge (ectropion) eller rulle indad (entropion), således at øjenvipperne vender ind mod selv øjet. Disse tilstande kan i sig selv være meget generende, men man også i visse tilfælde medføre infektion eller skade på øjet. Klinikken udfører operationer fejlrettede eller slappe nedre øjenlåg under sygesikringen.

Før operation
Ved en forundersøgelse afgøres det, hvad der er årsag til øjenlågsgenerne hvilken behandling, der vil være mest optimal for den enkelte. Der findes forskellige slags kirurgiske indgreb til de enkelte øjenlågstilstande, og det er vigtigt at der laves en individuel vurdering, idet den optimale løsning i høj grad afhænger af den enkeltes anatomi og alle mennesker er jo forskellige. Der laves typisk også en almindelig øjenundersøgelse inkl. synsprøve.

Såfremt man tager blodfortyndende medicin skal der ikke holdes pause med denne. Såfremt man dagligt indtager kosttilskud i form af fiskeolie, anbefales dog pause i 2 uger.

Operation
Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer et sted mellem 30 min til 1 time, afhængig af hvilken operation som skal laves, og om det er på begge øjne på samme tid. Stort set alle de kirurgiske indgreb som bliver lavet på klinikken, vil blive foretaget i øjenlågenes naturlige hudfolder, således at efterfølgende ar vil blive så lidt synlige som muligt og med tiden vil det næsten ikke kunne ses, at der er foretaget øjenlågsoperation. Blødninger under operationen stadses ved el-koagulation, hvorefter huden syes med en meget tynd sutur for at minimere ardannelse.

Efter operationen
Efter operationen vil du blive ført ind i et af klinikkens separate lokaler. Her kan du få lidt at drikke og sidde og slappe af med en afkølende maske på øjenlågene i en halv times tid inden du skal hjem. Vi anbefaler at du ikke selv kører bil hjem. Det vil være en god ide at holde sig i ro de første par dage, og undgå anstrengende eller tungt arbejde. Derudover har mange glæde af at bruge afkølende maske eller ispose på øjenlågene nogle gange om dagen de efterfølgende dage. Du vil få mere information herom i klinikken. Trådene fjernes efter 1-3 uger afhængigt af hvilket operative indgreb som er foretaget, oftest vil det dog kune dreje sig om 1 uge.

Det må forventes, at der forekommer misfarvning og hævelse af øjenomgivelserne de første uger efter operationen. Arrene vil være mest synlige i starten, men fortager sig gradvist over de næste måneder. Det er vigtigt det første års tid efter operation at bruge godt med solcreme og undgå stærk sol på arret, for at gøre det så lidt synligt som muligt.

Komplikationer ved øjenlågsoperationer er sjældne, men kan forekomme. Der er mange blodkar i øjenomgivelserne, og der kan forekomme blødning, som i langt de fleste tilfælde kan standses ved kompression (tryk på såret i nogle minutter) og is. En meget sjælden komplikation er blødning i øjenhulen bag øjet. Dette kan være synstruende og kræver omgående behandling.
Infektion i sårene kan også forekomme. Over- eller underkorrektion ses også. Det vil være muligt at operere igen på et senere tidspunkt, hvis der stadig er for meget hud. Det er almindeligt, at huden med alderen gradvist bliver mere slap, derfor kan der blive behov for operation igen senere i livet.